კურსი დაგეხმარება:

 • სასურველი პოზიციების და მიზნობრივი კომპანიების განსაზღვრაში;
 • დასაქმების სტრატეგიის შექმნაში;
 • დასაქმებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში;
 • საკუთარი თავის სწორად და ეფექტურად წარდგენაში;
 • გასაუბრების წარმატებით გადალახვაში, ფარული, ქცევითი, სიტუაციური კითხვების სწორად დაძლევაში;
 • ხელფასზე მოლაპარაკებების სწორად წარმოებაში;
 • სამსახურის ძებნისას კონკურენტუნარიანობაში;
 • შრომის კოდექსის და დასაქმებული-დამსაქმებლის უფლებების გაცნობაში;
 • სამსახურში სოციალიზაციის პროცესის წარმატებით გავლაში;

ეს კურსი გათვლილია მათთვის, ვისაც სურს ოცნების სამსახურის პოვნა. მნიშვნელობა არ აქვს სფეროს, დაკავებულ ნიშას, პოზიციებს, პროფესიონალიზმის დონეს. კურსში შემავალი ტრენინგები განკუთვნილია როგორც გამოუცდელი კანდიდატებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც მენეჯერული პოზიციების დაკავება სურს.

რატომ უნდა აგვირჩიო ჩვენ?

 • კურსის ავტორი - პრაქტიკოსი კარიერული განვითარების ექსპერტი და HR სპეციალისტია.
 • ჩვენთან წარმატებით განხორციელდა უკვე 20 ნაკადი.
 • კურსი შედგება ვიდეო გაკვეთილებისგან, რომლების ყურებაც შეგეძლებათ თქვენთვის მოსახერხებელ დროს.
 • ვიდეო გაკვეთილებს ახლავს საშინაო დავალებები, რომლებიც მოწმდება მენტორების მიერ.
 • კურსის ბოლოს გელოდებათ შეხვედრა მოწვეულ HR-თან, რომელიც მიმდინარე ვაკანსიებით მოდის ტრენინგზე და მის დასრულებამდევე პოულობს კანდიდატებს.
 • კურსის გავლის შედეგად წარმატების მიღწევისას - კარიერული კლუბის წევრობის შესაძლებლობა.
 • ფასდაკლებები და ბონუსები ჩვენი სხვა კურსებით სარგებლობისთვის.
 • რიგგარეშე კარიერული კონსულტირება ნახევარ ფასად.

ეკონომი

რაოდენობა შეუზღუდავია
₾340
240
 • სრული წვდომა კურსის ვიდეო გაკვეთილებზე
 • 24/7 დახურული ჩატი მონაწილეებისთვის
 • დავალებების განხილვის მასტერკლასებზე წვდომა
 • მოწვეული HR სპეციალისტის ტრენინგზე წვდომა
 •  

ბიზნესი

სულ 8 ადგილი
₾580
350
 • სრული წვდომა კურსის ვიდეო გაკვეთილებზე
 • 24/7 დახურული ჩატი
 • დავალებებების განხილვა და უკუკავშირი
 • მოწვეული HR სპეციალისტის ტრენინგზე წვდომა
 • დახმარება დავალებების შესრულებისას
 • ერთი ინდივიდუალური კარიერული კონსულტაცია
 •  

VIP

სულ 2 ადგილი
650
 • სრული წვდომა კურსის ვიდეო გაკვეთილებზე
 • 24/7 დახურული ჩატი
 • დავალებებების განხილვა და უკუკავშირი
 • მოწვეული HR სპეციალისტის ტრენინგზე წვდომა
 • დახმარება დავალებების შესრულებისას
 • სამი ინდივიდუალური კარიერული კონსულტაცია
 • ინდივიდუალური მხარდაჭერა სამსახურის ძებნისას
 •  

რა გელოდებათ კურსზე?

პრაქტიკული ვიდეო გაკვეთილები

მოწესრიგებული, გაყიდვადი დოკუმენტაცია

ექსპერტების მხარდაჭერა

კურსის პროგრამა

 • შერჩევის ეტაპები და პროცესები
 • საწყისი მდგომარეობის განსაზღვრა (ცოდნა, უნარები, გამოცდილება, ინტერესები, შრომის ბაზარი, საბაზრო ღირებულება და ა.შ.)
 • მიზნობრივი კომპანიები და პოზიციები
 • სტრატეგია ოცნების სამსახურამდე მისასვლელად
 • განსაზღვრული სტრატეგიული გეგმის მიხედვით დოკუმენტაციის სიის შემუშავება
 • გაყიდვადი რეზიუმე – კოსტუმიზირებული – თითოეული პოზიციისთვის
 • სამოტივაციო წერილი
 • სარეკომენდაციო წერილი
 • პორტფოლიო
 • დამატებითი დოკუმენტაცია
 • მათი ეფექტურად წარდგენის გზები
 • გასაუბრების ტიპები
 • ინტერვიუსთვის მომზადება
 • ანაზღაურების საკითხი
 • ქცევითი კითხვები ინტერვიუზე
 • ეფექტური თვითპრეზენტაცია
 • სოციალიზაციის პროცესი – პირველი ნაბიჯები ახალ სამსახურში
 • თვითოტივაცია
 • შრომის კოდექსის მიმოხილვა
 • იურიდიული დოკუმენტაცია
 • სამართლებრივი ასპექტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეს დასაქმებულმა
 • სხვაობები საჯარო და კერძო სექტორში
 • კითხვა-პასუხი;
 • დავალებების განხილვა;
 • უკუკავშირი
 • შერჩევის პროცედურები მის კომპანიაში
 • მიმდინარე ვაკანსიები
 • გასაუბრების წარმატებით გავლა
 • სასურველი კანდიდატის აღწერა
 • დოკუმენტაციის სამართლებრივი განხილვა
 • ხელშეკრულებები
 • შრომის კოდექსი

მერი ტარიელაშვილი

ფსიქოლოგი, კარიერული განვითარების ექსპერტი, ბიზნეს ტრენერი

მონაწილეების შედეგები