10 ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელსაც ადამიანები დასაქმებისას აწყდებიან

10 ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელსაც ადამიანები დასაქმებისას აწყდებიან

საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ სირთულეს უმუშევრობის პრობლემა ისედაც წარმოადგენდა, მაგრამ Covid-19-ის პანდემიის პირობებში შრომის ბაზარზე სურათი საგრძნობლად შეიცვალა. ეკონომისტების შეფასებით, ბიზნესის 25% გაქრება. ბუნებრივია, ეს მდგომარეობა უმუშევრობის რიცხვს საგრძნობლად გაზრდის