ორგანიზაციის წარმატების წინაპირობა

ორგანიზაციის წარმატების წინაპირობა

ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის წარმატების წინაპირობა ადამიანური კაპიტალია. სხვადასხვა პოზიციებზე სწორად შერჩეულ თანამშრომლებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი შედეგების შექმნა. ინდივიდს ორგანიზაციაში ეფექტურობისთვუს ორი აუცილებელი კრიტერიუმი უნდა ახასიათებდეს: კომპეტენცია და მოტივაცია. ჩვენ უკვე მთელი