ნათია მეგრელიშვილი

ნათია მეგრელიშვილი

ნათია მეგრელიშვილი ქეისი ინდივიდუალური კონსულტაციიდან       “სისხლის სამართლის ასოცაიციის“ სასწავლო პროცესის ხელმღვანელი, მომავალი იურისტი A წერტილი იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლისას საკუთარი პროფესიით დასაქმება. საკუთარი მიზნების და შესაძლებლობების გამოკვეთა. კონკურენტებისგან გამორჩევა მცირე სამუშაო