რა არის რბილი უნარები და როგორ გამოვიმუშავოთ ისინი? 3 რჩევა

რა არის რბილი უნარები და როგორ გამოვიმუშავოთ ისინი? 3 რჩევა

რბილი უნარები არატექნიკური უნარებია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს პრობლემის სწრაფად გადაჭრის, ადამიანებთან მარტივად კომუნიკაციის, დროისა მენეჯმნეტისა და ა.შ უნარ-ჩვევებს. სტატიაში გაგაცნობთ, თუ როგორ შეძლებთ მათ გამომუშავებასა და გამოყენებას. ასევე გაგიზიარებთ