ლექცია კრიმინატილტიკის შესახებ, სამართლით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის

ლექცია კრიმინატილტიკის შესახებ, სამართლით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის.

ლექციას გაუძღვა, ირაკლი მაღლაფერიძე – ამერიკული კომპანია “Sirchie”-ს წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც თავის მხრივ ლიდერია კრიმინალისტიკური საშუალებების წარმოებაში და კრიმინალისტიკური სახის ტრენინგებში.