ექსპრეს კურსი ოცნების სამსახურისთვის – ეკონომ პაკეტი

Sale!

ექსპრეს კურსი ოცნების სამსახურისთვის – ეკონომ პაკეტი

340.00  240.00 

სრული წვდომა კურსის ვიდეო გაკვეთილებზე
24/7 დახურული ჩატი მონაწილეებისთვის
დავალებების განხილვის მასტერკლასებზე წვდომა
მოწვეული HR სპეციალისტის ტრენინგზე წვდომა

პროგრამის აღწერა

1 მოდული

სამსახურის ძებნის ინდივიდუალური სტრატეგია

შერჩევის ეტაპები და პროცესები

საწყისი მდგომარეობის განსაზღვრა (ცოდნა, უნარები, გამოცდილება, ინტერესები, შრომის ბაზარი, საბაზრო ღირებულება და ა.შ.)

მიზნობრივი კომპანიები და პოზიციები

სტრატეგია ოცნების სამსახურამდე მისასვლელად

2 მოდული

რას ამბობენ თქვენზე დოკუმენტები

განსაზღვრული სტრატეგიული გეგმის მიხედვით დოკუმენტაციის სიის შემუშავება

გაყიდვადი რეზიუმე – კოსტუმიზირებული – თითოეული პოზიციისთვის

სამოტივაციო წერილი

სარეკომენდაციო წერილი

პორტფოლიო

დამატებითი დოკუმენტაცია

მათი ეფექტურად წარდგენის გზები

3 მოდული

გასაუბრება

გასაუბრების ტიპები

ინტერვიუსთვის მომზადება

ანაზღაურების საკითხი

ქცევითი კითხვები ინტერვიუზე

4 მოდული

თავდაჯერებულობა

ეფექტური თვითპრეზენტაცია

სოციალიზაციის პროცესი – პირველი ნაბიჯები ახალ სამსახურში

თვითმოტივაცია

5 მოდული

შრომითი ურთიერთობების სამართალი

შრომის კოდექსის მიმოხილვა

იურიდიული დოკუმენტაცია

სამართლებრივი ასპექტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეს დასაქმებულმა

სხვაობები საჯარო და კერძო სექტორში

6 მოდული

მასტერკლასი

კითხვა-პასუხი;

დავალებების განხილვა;

უკუკავშირი

7 მოდული

მოწვეული HR სპეციალისტი

შერჩევის პროცედურები მის კომპანიაში

მიმდინარე ვაკანსიები

გასაუბრების წარმატებით გავლა

სასურველი კანდიდატის აღწერა

8 მოდული

შრომითი ურთიერთობების სამართალი

დოკუმენტაციის სამართლებრივი განხილვა, ხელშეკრულებები, შრომის კოდექსი