რატომ არის პიროვნული განვითარება მნიშვნელოვანი

რატომ არის პიროვნული განვითარება მნიშვნელოვანი

პიროვნული განვითარება არის პიროვნული ზრდისკენ ცნობიერი და გააზრებული სწრაფვა, რაც თვით–შემეცნების, ცოდნის გაღრმავებისა და პიროვნული უნარების განვითარების გზით მიიღწევა. ის ადამიანს შესაძლებლობას აძლევს  შეაფასოს საკუთარი უნარ-ჩვევები, დაისახოს მიზნები და იბრძოლოს

როგორ შეუძლია კაიზენს შექმნას უწყვეტი გაუმჯობესების კულტურა

როგორ შეუძლია კაიზენს შექმნას უწყვეტი გაუმჯობესების კულტურა

გსმენიათ კაიზენის პრაქტიკის შესახებ? კაიზენი არის იაპონური სიტყვა, რომელიც მუდმივ გაუმჯობესებას ნიშნავს. ეს არის ,,Do better every day, with everyone, and everywhere" ფილოსოფია. კაიზენის მეთოდი აქცენტს აკეთებს ორგანიზაციებში არსებული სამუშაო